สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2557
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณิตศาสตร์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาศาสตร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2557
- บุคลากรคณิตศาสตร์
- บุคลากรวิทยาศาสตร์
 
เมื่อ : 2014-03-03 16:58:28