สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (slide)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง คำสั่ง และรายละเอียด
 
เมื่อ : 2014-02-28 19:44:33