สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ฉบับ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
 
เมื่อ : 2014-02-28 13:27:50