สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ในวันที่ 3 มีนาคม 2557
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและบัญชีรายละเอียด
- บัญชีรายละเอียด
 
เมื่อ : 2014-02-26 10:03:07