สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่แนบมาด้วย 1.หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการประเมินมาตรฐานและโภชนาการในสถานศึกษาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (download จากเว็ปไซด์ สพป.สร.2) 2.แบบประเมินตนเองของโรงเรียน จำนวน 1 ชุด 3.แบบติดตามผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
- การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
 
เมื่อ : 2014-02-24 14:27:39